Câu đố về cây:

Đã mù mà lại còn u
Trời xanh ghen ghét biết làm sao đây?