Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Đồ Sơn bán đảo, núi Rồng
Lại thêm biển đẹp, đố em nơi nào?