Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có rừng Cúc Phương
Danh lam thắng cảnh khắp phương tìm về?