Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Đồng vàng lúa chín trĩu bông
Gồng lưng, cắt bó, đến mai mang về?