Câu đố về thực vật:

Ruột trắng điểm hạt vừng đen
Áo hồng tươi thắm, điểm xen nơ cài
Là quả gì?