Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Về thăm đất Mỹ đẹp xinh
Sống gì giàu có xênh xang một nhà?

Đố là sông gì?