Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Cờ lau tập trận sớm hôm
Tỉnh gì Đinh Đế đóng vùng Hoa Lư