Câu đố về con người và địa danh:

Hòn ngọc tròn giữa Thăng Long
Tháp Rùa huyền thoại sáng trong muôn đời
Là hồ nào?