Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Về thăm đất mỏ Quảng Ninh
Đảo gì cát trắng cũng đòi sinh con?