Câu đố về cây:

Một màu xanh ngắt
Đứng chắn bờ rào
Thân hình gầy guộc khẳng khiu
Thịt da chẳng có, mỹ miều toàn xương?