Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Chùa cao có tháp bảy tầng
Một tháp Xá Lợi cộng đồng mới xây
Công trình chạm trổ tứ linh
Phù điêu hương án dáng hình cổ xưa?