Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông nào đồng thủ, đồng thanh
Một anh Đông đến, một anh Tây về?

Đố là sông gì?