Câu đố về thực vật:

Thân phận là cỏ nhỏ nhoi
Nhiều may mắn đến để rồi thành tên
Là cây gì?