Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Trơ như đá, vững như đồng
Xứng câu chàng rể: là ông Ba Vì?