Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Vật gì trong trắng nhẹ nhàng 

Xuyên qua kẽ lá, chẳng làm lá rung?

Đố là gì?