Câu đố về con người và địa danh:

Non xanh xanh, nước xanh xanh
Kỳ quan thế giới tiếng lành đồn xa
Là Định nào?