Câu đố về đồ vật:

Vật gì ruột đặc sắt gang
Anh quăng tôi ném, cả hai không còn?