Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Thợ gì đi khắp rừng sâu
Hỏi thăm muông thú: ẩn thân nơi nào?