Câu đố về đồ vật:

Vật gì mới thật lạ lùng
Đứng im lại té, chạy thì không sao?