Mồm bò, không phải mồm bò, lại phải mồm bò.

Câu đố về động vật:

Mồm bò, không phải mồm bò
Lại phải mồm bò.
(Là con gì?)

Đáp án: Con ốc

Quả gì không ở cây nào, không chân, không cánh bay cao chạy dài.

Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Quả gì không ở cây nào
Không chân, không cánh bay cao chạy dài.
(Là quả gì?)

Đáp án: Quả bóng

Vụ xuân cho tới vụ mùa, anh đi gieo cấy chờ thu hạt vàng?

Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Vụ xuân cho tới vụ mùa
Anh đi gieo cấy chờ thu hạt vàng?

Đáp án: Nông dân

Cũng sữa nhưng chẳng nuôi con, cũng dòng nhựa trắng mài mòn thân cây?

Câu đố về cây:

Cũng sữa nhưng chẳng nuôi con
Cũng dòng nhựa trắng mài mòn thân cây?

Đáp án: Cây cao su

Núi cao Yên Tử nơi đâu, mùa xuân du khách về đây hội hè?

Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Núi cao Yên Tử nơi đâu
Mùa xuân du khách về đây hội hè?

Đáp án: Quảng Bình