Câu đố về vật dụng:

Là cửa chẳng để ra vào
Để hứng gió mát trăng thanh ra vào
Là cái gì?