Câu đố về đồ vật:

Vào rừng làm bạn Thạch Sanh
Giúp chàng ra sức chém đầu chằn tinh?