Câu đố về vật dụng:

Vành tròn chóp nhọn thật xinh
Che mưa che nắng nặng tình sớm hôm
Là cái gì?