Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Ngón tay nhấc bổng thùng hàng
Nâng lên đặt xuống nhẹ nhàng như không.
(Là cái gì?)