Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Văn chương như thánh, như thần
Dựng cờ khởi nghĩa vì dân quên mình.
(Là ai?)