Câu đố về cây:

Tựa như cây trúc giữa đồng
Trâu dòm thấy ngán, người trông thấy thèm?