Câu đố về vật dụng:

Nhà em nhiều cột khang trang
Muốn biết tin tức xếp hàng mà mua
Là cái gì?