Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Từ lâu nức tiếng linh thiêng
Đền thờ gia tộc Đại Vương họ Trần?