Câu đố về thực vật, hoa quả:

Hạt gì không nhuộm mà xanh
Dẻo thơm, ngon lành ai chẳng muốn ăn?
(Là hạt gì)