Câu đố về động vật:

Trong tôi xấu xí xù xì
Đêm về người ngủ tôi thì bắt sâu.
Khi nào trời nắng quá lâu
Tôi kêu mấy tiếng mưa đầu bay về?
(Là con gì?)