Câu đố về vật dụng:

Không chân mà tới khắp miền
Nhớ tôi tâm sự nối liền nơi nơi
Là con gì?