Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Cây cao ngàn trượng
Hạt rụng tứ tung
Nấu thì được, nướng thì không.
(Là gì?)