Câu đố về đồ vật:

Ngón tay nhấc bổng thùng hàng
Nâng lên, đặt xuống nhẹ nhàng như không?