Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Trồng cây ai lại trồng người
Trồng cây hưởng quả, trồng người hưởng danh?