Câu đố bến gì đảo gì:

Bến gì tấp nập bán mua
Lừng danh ngôi chợ đất xưa Sài thành?