Câu đố về thực vật:

Tròn tròn bé bé
Lúc lỉu cây lùn
Bà đem rổ hái
Nhốt vào vai con
Giã riềng đổ muối
Lấy tảng đá tròn
Nén cho thành bẹt
Bữa cơm mùa hè
Ai ai cũng thích
Là quả gì?