Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Trời cao vẫy vùng
Tung đôi cánh bạc?