Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Thợ gì gạch, cát, vôi, hồ
Nắng mưa không ngại, nhà nhà yên vui?