Câu đố về thức ăn:

Trắng tinh nổi rễ tre già
Bánh gì ăn cỏ, ăn rơm bao đời?