Câu đố về động vật:

Áo dài nâu óng chuốt
Râu dài vượt quá đầu
Suốt ngày ẩn náu khe sâu
Chờ tối trời người ngủ
Mới rủ nhau ra ăn vụng đồ
Là con gì?