Câu đố về thức ăn:

Đây cùng với huệ chị em
Xin mời nếm thử đoán xem bánh gì?