Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Trắng, mềm, xốp, nhẹ như bông
Rủ rê cơn gió ruổi rong khắp trời
Gặp cơn rét lạnh thì rơi
Cỏ cây reo hát, suối ngòi hòa vui.
(Là gì?)