Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Tre xanh sao bảo trắng ngà
Sinh ra ở chốn Hà thành mến yêu?