Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Trạng gì nổi tiếng khôi hài
Chúa, vua, thân phật chịu tài, thua cay?
(Là ai?)