Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Trạng gì hóm hỉnh hơn người
Nức danh cậu bé thần đồng tỉnh Thanh
Học giỏi lại đối đáp nhanh
Vua còn dám bỡn, sá gì dân gian?