Câu đố về động vật:

Không chân cũng chẳng có tay
Lê la bò suốt cả ngày lẫn đêm.
Gặp nhau chưa kịp làm quen
Đã vội giấu mặt vào bên trong nhà.
(Là con gì?)