Câu đố về đồ vật:

Đi đâu vội vội vàng vàng
Chiếu trải không ngồi, trầu thuốc không ăn?