Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Kẻ trên cạn, người dưới nước
Quanh năm điều khiển lưu thông thuyền bè?