Câu đố về con người và địa danh:

Quê hương ở bản Nà Ngần
Anh hùng niên thiếu vì dân quên mình
Là người nào?