Câu đố về con người và địa danh:

Trận Điện Biên thắng lẫy lừng
Thân là giá súng anh hùng lưu danh
Là người nào?